Consultancy

Mateq Process heeft een integrale kennis van energiesystemen, in zowel ‘grijze’ als  groene energie.

Haar focus ligt op het procesontwerp; met uitgebreide kennis en know-how van stroming, verbranding en warmteoverdracht in industriële heat transfer equipment. Dit zijn bijvoorbeeld stoom- of warmwaterketels, stookfornuizen, gestookte warmtewisselaars, maar ook gasturbine afgassenkanalen, ducting, mengers, etc.

Een uitgebreide praktijkervaring wordt gecombineerd met jarenlange expertise in
Computational Fluid Dynamics, en een gedegen kennis van de onderliggende processen, die over de afgelopen 20 jaar verzameld is. Dit wordt versterkt met ons uitgebreide netwerk van universiteiten, kennisinstituten en gespecialiseerde bedrijven.

Kennis en kunde is één ding; Mateq Process erkent en herkent als geen ander dat de werkelijke toegevoegde waarde ligt in het juist vertalen van die kennis. We kennen ons publiek, en zijn goed in staat onze know-how te delen op elk niveau in uw organisatie.

  Voorbeelden waarmee we u van dienst kunnen zijn:

  • Impact en optimalisatie van ontwerpwijzigingen
  • Procesontwerp en process (reverse) engineering
  • Root Cause Analyse (RCA) – inclusief uitwerken en toetsen van ontwerpverbeteringen
  • Veranderingen van brandstofsamenstelling op uw (verbrandings)processen
   – bijvoorbeeld overgaan op groene(re) brandstoffen
  • Schaaleffecten in combustion & heat transfer process equipment
   – bijvoorbeeld overgaan naar grotere of juist kleinere ontwerpen
  • Ontwikkeling en procesontwerp van nieuwe of gebruikerspecifieke toepassingen

  Ontwikkeling hoge-temperatuur testopstelling

  Samen met de Universiteit Twente werd Mateq Process gevraagd een bijdrage te leveren aan een experimentele opstelling voor het testen van componenten onder hoge-temperatuurcondities. Onder andere werd gevraagd een hete gasstroom te genereren, met temperaturen boven 1500°C en snelheden tot Mach 0.8. Bovendien diende de opstelling flexibel te zijn in zowel temperatuur als snelheden van de uitstromende hete gassen.

  Lees Meer

  Samen met de Universiteit Twente is een procesontwerp ontwikkeld waarmee de vereiste condities gehaald konden worden. Dit ontwerp werd vervolgens getoetst en geoptimaliseerd door middel van geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD-) berekeningen.

  Uiteindelijk is een basisontwerp gepresenteerd dat aan de gestelde eisen voldoet. In een volgende fase zal dit ontwerp verder uitgedetailleerd worden, waarna de experimentele opstelling zal worden gerealiseerd.

  Optimalisatie van gas turbine bypass stack

  Een klant heeft een opdracht ontvangen voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe bypass voor de afgassen van een gasturbine. Aan het ontwerp werden eisen gesteld ten aanzien van geluid en drukval. Hiertoe heeft de klant een basisontwerp gemaakt van deze bypass stack, voorzien van een geluidsdemper.

  Mateq Process is gevraagd de stroming en drukval over deze bypass stack te analyseren, en zo voor extra validatie te zorgen richting de klant van dit ontwerp.

  Lees Meer

  De resultaten van het eerste ontwerp toonden aan dat dit suboptimaal was, ook kon worden aangegeven waar verbetering mogelijk was. Deze verbetering is overgenomen door de klant, in een herzien ontwerp. Dit ontwerp is vervolgens door Mateq Process gevalideerd en het eindresultaat is, mede dankzij deze validatie, geaccepteerd door de eindklant.

  In deze case is uiteindelijk is hierdoor niet alleen een analyse gemaakt, maar heeft de klant met deze resultaten het ontwerp ook kunnen optimaliseren en de klant mede kunnen overtuigen van de kwaliteit van het ontwerp.

  Schade-analyse en ontwerpverbetering

  Een leverancier van industriële droogsystemen heeft problemen gekregen met een direct gestookte warmtewisselaar, die schade vertoonde. Mateq Process werd gevraagd om te assisteren in het achterhalen van de schade-oorzaak, en om mee te werken aan een verbetervoorstel voor het ontwerp van deze warmtewisselaar.

  Lees Meer

  Mateq Process heeft zich in dit traject gefocust op de stroming-, verbranding- en warmte-overdracht processen in de warmtewisselaar. Omdat er geen gedetailleerde gegevens van de gebruikte brander beschikbaar waren, is deze via een reverse-engineering proces gespecificeerd, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het verbrandingsproces te verkrijgen.

  In eerste instantie is een analyse gemaakt van de mogelijke schade-oorzaak, middels analytische berekeningen en middels berekeningen met Computational Fluid Dynamics (CFD). Uit de CFD berekeningen kwam een schadebeeld naar voren dat overeenkwam met de observaties. Deze kennis is vervolgens gebruikt om een herontwerp uit te werken dat dit schadebeeld niet meer zou vertonen, en dat tevens (beter) aan de gestelde eisen voldeed.

  Uiteindelijk is, samen met de andere contractpartner en de klant, een ontwerp gerealiseerd dat aan de gestelde eisen voldoet. Dit ontwerp is vervolgens door de klant gerealiseerd en functioneert naar volle tevredenheid.

  Signature cases

  Overzicht van onderhanden projecten. 

  Case 01

  Root-cause analyse en ontwerp­verbetering warmtewisselaar

  Binnenkort

  Case 02

  Herontwerp bypass stack achter een gasturbine

  Binnenkort

  Case 03

  Analyse van gasturbine branders en verbrandings­kamers

  Binnenkort

  Case 04

  Ontwikkeling van een hoge-temperatuur testopstelling

  Binnenkort

  Direct contact

  Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van combustion en heat transfer know-how.

  Technology Management

  Optimaliseren van teams en processen in technologie-gedreven bedrijven

  Mateq Process heeft ervaring in velerlei bedrijfsprocessen, van MKB bedrijf tot internationaal conglomeraat, van technologie tot sales en general management. Analytisch en gedreven, is Mateq Process in staat om snel en goed een overzicht te hebben van uw veelal complexe technische- en menselijke processen. Een teamspeler zonder verlies van focus op de ultieme doelen van uw bedrijf, en een sterke communicator in alle geledingen, stelt ons in staat om snel, gedegen en effectief uw processen naar uw wensen te optimaliseren. 

  Lees Meer

  Ervaringsvoorbeelden waar we waarde kunnen toevoegen zijn:

  • Opzetten en optimaliseren van waardeketens
  • Optimaliseren van engineering en R&D processen
  • Opzetten, verkrijgen en beheren van overheids-gesubsidieerde ontwikkeltrajecten, zowel nationaal als internationaal
  • Uitwerken van Engineered-to-Order en Configure-to-Order waardeketens
  • Enthousiasmeren en smeden van goede teams

  Documentatie

  Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van combustion en heat transfer know-how.

   

  ~|file-pdf-o~|font-awesome~|outline

  Ultra-low NOx combustion

  Contact data
  +31(0)6 20 66 26 75
  info@mateqprocess.com

  terms of delivery
  privacy (in Dutch)
  cookiebeleid
  ©Mateq Process