GT Bypass Stack 

Een engineering bureau heeft een opdracht ontvangen voor het uitwerken van eenherontwerp van een bypass stack achter een gas turbine. Belangrijke eisen hiervoor zijn minimale weerstand en minimale geluidsproductie, waarbij de drukval belangrijk voor het functioneren van de gasturbine. Geluidsproductie dient te voldoen aan de wettelijke eisen.

Onderwerp

De opdrachtgever heeft hier een basisontwerp voor gegenereerd. Mateq Process heeft een ontwerpanalyse uitgevoerd op het stromingspatroon en de drukval. Ook is gekeken naar de aansluiting van de bypass stack op de hoofdschoorsteen van de installatie, in welke mate daar wervelingen (=drukval en geluid) optreden.

Analyse

Uit de analyse kwam naar voren dat de aansluiting van de bypass stack op de schoorsteen suboptimaal is, met een groot risico op een wervelende stroming en laagfrequent geluid.
Figuur 1 Basisontwerp bypass stack
Figuur 2 ontwerp en stromingsprofiel herziene ontwerp bypass stack
Hierop is een ontwerpwijziging voorgesteld middels een schuin deksel in de hoofdschoorsteen, die een veel beter stromingsprofiel tot gevolg had.
Figuur 3 voorgestelde aanpassing ontwerp schoorsteen uitlaat, met (a) het originele ontwerp, (b) het voorgestelde herontwerp, en rechts de resultaten van de analyse daarvan
De stroming in het conversiestuk direct achter de gasturbine gaf ruimte voor grote wervels, hetgeen nadelig is voor de drukval en wederom de productie van laagfrequent geluid. Dat kon eenvoudig verholpen worden middels een middenschot in deze ruimte.
Figuur 4 weergave stromingspatroon bypass stack

Uit een krachtenanalyse bleek dat dit middels een eenvoudige constructie gerealiseerd kon worden.

Tenslotte is op advies van Mateq Process de positie van de geluidsdemper geoptimaliseerd voor minimale drukval en maximale geluidsreductie. Deze is verder naar boven geplaatst voor een meer optimale aanstroming van de demper.

Conclusies

Voor deze op het oog relatief simpele, ééndimensionale opdracht – ‘reken uit wat we hebben bedacht’, is toch de toegevoegde waarde van Mateq Process herkend in het vaststellen van een mogelijk probleem, en het aandragen van een praktisch haalbare oplossing daarvoor.

Uiteindelijk is deze opdracht uitgevoerd tot volle tevredenheid van zowel het engineering bureau als de eindklant.

Partnerships
Lg_Combustion2 green wit

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.