Investor support

Bent u een investeerder in kansrijke circulaire energieprocessen? Mateq Process ondersteunt u in de uitvoering van technische due diligence, het uitwerken van verdere kosten voor de productontwikkeling, en geeft onafhankelijke terugkoppeling over de haalbaarheid en toegevoegde waarde van de technologie.

Momenteel is verduurzamen voor vrijwel alle bedrijven een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. In de ‘race’ van de energietransitie worden veel goede ideeën gegenereerd om efficiënter met schaarse middelen om te gaan. Hierbij is het reduceren of elimineren van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de energievoorziening een belangrijk doel geworden. Een groeiend aantal startups is in deze branche begonnen met als doel de volgende ‘disruptor’ in de energievoorziening te zijn. Om te groeien hebben deze bedrijven financiële middelen nodig.

Als investeerder zijn hier substantiële rendementen te behalen, en een significante bijdrage te leveren aan een groene portfolio, door in de juiste bedrijven te investeren. Het is dan belangrijk die initiatieven te kiezen, die in die portfolio het maximale rendement kunnen behalen en die een goede kans hebben daadwerkelijk succesvol te kunnen zijn.

Hier kan Mateq Process een nuttige ondersteuning bieden. Met haar gecombineerde kennis van de energietransitie en industriële procesapparatuur is Mateq Process in staat om een goede analyse te maken van zowel technische haalbaarheid als de fit met potentiële doelmarkten. Bijvoorbeeld door de uitvoering van een technische due diligence en het doorlichten van ontwikkeltrajecten op kosten, doorlooptijd, planning en haalbaarheid, maar ook in het uitwerken van groeitrajecten in mensen, middelen en doorlooptijd.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

Signature cases

Overzicht van onderhanden projecten.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Partnerships

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.