Management support

Optimaliseren van teams en processen in technologie-gedreven bedrijven. Mateq Process heeft ervaring in velerlei bedrijfsprocessen, van startup tot internationaal opererende OEM, van operatie tot general management. Analytisch en gedreven, is Mateq Process in staat om snel en goed een overzicht te hebben van uw veelal complexe technische- en menselijke processen.

Optimaliseren van teams en processen

Mateq Process heeft ervaring in velerlei bedrijfsprocessen, van startup tot internationaal opererende OEM, van operatie tot general management. Analytisch en gedreven, is Mateq Process in staat om snel en goed een overzicht te hebben van uw veelal complexe technische- en menselijke processen. Een teamspeler zonder verlies van focus op de ultieme doelen van uw bedrijf, en een sterke communicator in alle geledingen, stelt ons in staat om snel, gedegen en effectief uw processen naar uw wensen te optimaliseren.

Voorbeelden waar we waarde kunnen toevoegen

  • Opzetten en structureren van productontwikkeling trajecten.
  • Herstructureren van bedrijfsprocessen aan veranderende interne of externe omstandigheden
  • Persoonlijke ontwikkeling van technisch leiderschap.
  • Toetsen van haalbaarheid en toegevoegde waarde van nieuwe energietechnologie.
  • Technische due diligence
  • Ondersteuning van ontwikkeltrajecten – financiering, subsidies, partnering, IP.

Startup support

Heeft u een bedrijf of startup in de energietransitie en wilt u de volgende stap zetten? Mateq Process helpt u in het professionaliseren van de bedrijfsprocessen, het opzetten van een goed team en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Ook assisteert Mateq Process u in het opzetten van financiering via subsidies en het vinden van partners, en het vormgeven van het ontwikkeltraject.

In de afgelopen tijd is Mateq Process betrokken bij meerdere startups in de energietransitie. Deze startups ontwikkelen procesapparatuur om op een meer duurzame wijze in de energiebehoefte te voorzien. Wat opvalt is dat de behoefte bij deze startups tweeledig is: enerzijds in het ontwikkelen van de apparatuur zelf, anderzijds in het ontwikkelen van het bedrijf.

Investor support

Bent u een investeerder in een kansrijk circulaire energieproces? Mateq Process ondersteunt u in de uitvoering van technische due diligence, het uitwerken van verdere kosten voor de productontwikkeling, en geeft onafhankelijke terugkoppeling over de haalbaarheid en toegevoegde waarde van de technologie.

Momenteel is verduurzamen voor vrijwel alle bedrijven een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. In de ‘race’ van de energietransitie worden veel goede ideeën gegenereerd om efficiënter met schaarse middelen om te gaan. Hierbij is het reduceren of elimineren van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de energievoorziening een belangrijk doel geworden. Een groeiend aantal startups is in deze branche begonnen met als doel de volgende ‘disruptor’ in de energievoorziening te zijn. Om te groeien hebben deze bedrijven financiële middelen nodig.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

Signature cases

Overzicht van onderhanden projecten.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Partnerships

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.