Over Mateq Process

Mateq Process is specialist in het ontwikkelen, toetsen en verbeteren van procesontwerpen van industriële energiesystemen. Mateq Process ondersteunt, vormt en leidt bedrijfsprocessen, teams en mensen in de energie-industrie.

Wilt u een beter begrip in stroming, warmte-overdracht en verbranding in uw procesappratuur? Voldoet een brandersysteem niet aan de eisen en wilt u weten waarom, en wat er dan aan te doen? Dit zijn onderwerpen waar Mateq Process u mee kan ondersteunen, dankzij onze uitgebreide kennis op het gebied van industriële stroming, verbranding en warmte-overdracht.

Heeft u een bedrijf of startup in de energietransitie en wilt u de volgende stap zetten? Mateq Process helpt u in het professionaliseren van de bedrijfsprocessen, het opzetten van een goed team en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Ook assisteert Mateq Process u in het opzetten van financiering via subsidies en het vinden van partners, en het vormgeven van het ontwikkeltraject.

Bent u een investeerder in kansrijke circulaire energieprocessen? Mateq Process ondersteunt u in de uitvoering van technische due diligence, het uitwerken van verdere kosten voor de productontwikkeling, en geeft onafhankelijke terugkoppeling over de haalbaarheid en toegevoegde waarde van de technologie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

Signature cases

Overzicht van onderhanden projecten.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Partnerships

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.