Startup Support

Mateq Process heeft dit opgepakt door zowel aandacht te besteden aan het product als het ontwerpproces en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap

Een startup heeft een idee uitgewerkt voor een circulaire brandstof, die op CO2-neutrale wijze kan worden geregenereerd. Deze systemen bestaan uit twee delen: een deel waar energie vrijkomt uit verbranding van de energiedragers, welke kan worden omgezet in nuttige warmte zoals warm water of stoom, en een deel waarin de brandstof wordt geregenereerd. Vergelijkbare ideeën bestaan al, bijvoorbeeld Chemical Looping Combustion, maar bij die principes is het hoofddoel het afvangen van CO2 bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Het principe van dit idee is het volledig klimaatneutraal opereren van een energiesysteem voor de generatie en opslag van hoogwaardige energie.

Mateq Process werd gevraagd om te assisteren in de ontwikkeling van het verbrandingsconcept van dit proces. Omdat de verbranding van een regeneratieve brandstof compleet anders is dan die van een fossiele brandstof of een energiedrager als waterstof, dienen alle aspecten vanuit first principles ontwikkeld te worden. Dit betekent onder andere de verbrandingsmodellering in CFD, het ontwikkelen van een procesontwerp voor de brander, maar ook het uitdenken van concepten voor warmteterugwinning en afvangen van het verbrandingsproduct voor recycling.

Mateq Process heeft – naast inhoudelijke ondersteuning in de ontwikkeling van de diverse modellering tools en het conceptontwerp van het verbrandingssysteem – ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Door introductie van een op DFSS (design for Six Sigma) gebaseerde werkstructuur is een R&D programma uitgewerkt voor de gestructureerde ontwikkeling van alle benodigde tools en equipment. De interactie met sales en marketing en met finance is geïmplementeerd. Een communicatieplan met voortgangsrapportages is opgezet. Uit dit plan is de behoefte aan mensen en middelen gedestilleerd, waarop het team is samengesteld en de taken zijn verdeeld.

De startup ondergaat een serieuze professionaliseringslag en groei. Het is voor de founders essentieel mee te groeien met hun bedrijf, en hun competenties en gedrag voortdurend aan te passen aan de dan geldende behoeften. Met de ervaring in het leiden en sturen van afdelingen en bedrijven kan Mateq Process ook hier waarde toevoegen, in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.
Partnerships
Lg_Combustion2 green wit

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.