Startup support

Heeft u een bedrijf of startup in de energietransitie en wilt u de volgende stap zetten? Mateq Process helpt u in het professionaliseren van de bedrijfsprocessen, het opzetten van een goed team en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Ook assisteert Mateq Process u in het opzetten van financiering via subsidies en het vinden van partners, en het vormgeven van het ontwikkeltraject.

In de afgelopen tijd is Mateq Process betrokken bij meerdere startups in de energietransitie. Deze startups ontwikkelen procesapparatuur om op een meer duurzame wijze in de energiebehoefte te voorzien. Wat opvalt is dat de behoefte bij deze startups tweeledig is: enerzijds in het ontwikkelen van de apparatuur zelf, anderzijds in het ontwikkelen van het bedrijf.

De toonaangevende expertise van Mateq Process in complexe stromings- en verbrandingsprocessen wordt gevraagd in het ondersteunen of deels overnemen van de ontwikkeling van procesapparatuur. Dit zijn bijvoorbeeld branders voor waterstof, biogas of bio-olie, circulaire brandstoffen als ijzerpoeder, maar ook de utilisatie van laagcalorische restgassen middels vlamloze verbranding.

In de stappen van idee tot concept en vermarkten van een volwassen eindproduct ondergaat de startup ook een professionaliseringslag. Het project wordt meer multidisciplinair, er komen business partners, de geldstromen nemen toe en het personeelsbestand groeit. Taken moeten meer gestructureerd worden verdeeld en uitgevoerd: er moet project- en vaak zelfs programma management worden opgezet. Daarnaast moet het personeel en de leiders mee kunnen groeien met het bedrijf, om waarde toe te blijven voegen en om deze ontwikkelingen ook persoonlijk te kunnen bolwerken. Mateq Process heeft uitgebreide expertise in huis voor de ondersteuning van al deze processen.

Mateq Process structureert productontwikkeling en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering, en assisteert stakeholders in hun persoonlijke groei. Ook wordt ondersteuning verleend in het opzetten van prospectussen en in het opzetten van (overheids)financiering en project management. Waar nodig gebruikt Mateq Process haar netwerk in het vinden van partners voor bijvoorbeeld detail engineering, process control engineering en fabricage, en in het vinden van launching customers.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

Signature cases

Overzicht van onderhanden projecten.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Partnerships

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.