Technology support

Mateq Process heeft een integrale kennis van energiesystemen, in zowel ‘grijze’ als groene energie. Het is onze missie deze kennis in te zetten voor het faciliteren van de energietransitie voor hoge-temperatuur processen. Dat kan bijvoorbeeld door het overgaan op meer groene brandstof zoals waterstof en biogas, maar ook door het vergroten van het rendement van de installatie of het benutten van reststromen.

Het procesontwerp

De focus ligt op het procesontwerp; met uitgebreide kennis en know-how van stroming, verbranding en warmteoverdracht in industriële heat transfer equipment. Dit zijn bijvoorbeeld branders voor stoomketels en gas turbines, en stroming, verbranding en warmte-overdracht in stoomketels, fornuizen en direct gestookte warmtewisselaars, maar ook afgassenkanalen, ducting, mengers, etc.

Uitgebreide praktijkervaring

Een uitgebreide praktijkervaring wordt gecombineerd met jarenlange expertise in Computational Fluid Dynamics, en een gedegen kennis van de onderliggende processen, die over de afgelopen 20 jaar verzameld is. Dit wordt versterkt met ons uitgebreide netwerk van universiteiten, kennisinstituten en gespecialiseerde bedrijven. Kennis en kunde is één ding; Mateq Process erkent en herkent als geen ander dat de werkelijke toegevoegde waarde ligt in het juist vertalen van die kennis. We kennen ons publiek, en zijn goed in staat onze know-how te delen op elk niveau in uw organisatie.

Voorbeelden waarmee we u van dienst kunnen zijn

  • Procesontwerp van circulaire verbrandingsapparatuur.
  • (CFD-) analyse van industriële verbranding-, warmte- en stromingsprocessen.
  • Schade-oorzaken in branders en ketelsystemen (Root-Cause analyse ofwel RCA) – inclusief uitwerken en toetsen van verbeterplan.
  • Uitwerken gevolgen van verandering van brandstof op uw (verbrandings)processen. – Bijvoorbeeld overgaan van aardgas op waterstof of biogas, of het bijstoken van (bio)brandstoffen.
  • Uitwerken van schaaleffecten in procesappratuur – bijvoorbeeld het opschalen van branders naar grotere vermogens of het bedrijven van een stoomketel in een andere range.
  • Reverse engineering – het begrijpen van doel en toegevoegde waarde van specifieke ontwerpspecificaties in uw procesapparatuur.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

Signature cases

Overzicht van onderhanden projecten.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Direct contact

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in energie-apparatuur en de energie transitie.

White papers

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie en de energie transitie.

Partnerships

Combustion2 is een joint venture van Mateq Process en SUSCOMB.
Combustion2 levert verbrandingsapparatuur voor circulaire energiesystemen.